دانشجویان میتوانند تمرین ها و مثال هایی که سر کلاس حضوری گفته میشود را از سربرگ های زیر با وارد کردن رمز مربوطه (رمز سر کلاس گفته میشود) دانلود کنند.


 

تمرینات و مثال ها

تمرین ها
 مثال ها

تمرین ها
 مثال ها
 
 
 
 

تمرین ها
 مثال ها
 
 
 
 

تمرین ها
 مثال ها
 
 
 
 
 
 

تمرین ها
 مثال ها
 
 
 
 
 
 

دیدگاه‌‌ها بسته است.