• 805
  • 806
  • 807
  • 808

راه اندازی ماژول MPU6050 (ژیرو و شتاب سنج)

مخصوص هواپیماهای بدون سرنشین ، کوادکوپتر ، صنایع نظامی ، جایگزین مناسب شاقول های قدیمی در ساختمان
این سنسور موقعیت های جایرو و شتاب لحظه ای را موقعیت یابی کرده و دریافت میکند و از طریق میکرو دستورات مربوطه را آنالیز میکند
برای آزمایش نوع عملکرد سنسور این ماژول را از طریق میکرو AVR به دو صورت نمایش میدهیم:

نمایش شتاب، ژیرو و زاویه بر روی LCD

نمایش شتاب، ژیرو و زاویه بر روی پورت سریال کامپیوتر در نرم افزار HyperTerminal

.